DF: gulerod frem for pisk

Publiceret 16. feb 2017

I stedet for at tvinge ældre til at blive på arbejdsmarkedet i form af en forhøjelse på pensionsalderen, skal der en gulerod til i form af et højere beskæftigelsesfradrag, bonus for at blive og tilskud til nedsat arbejdstid.

Det mener Dansk Folkeparti, der sammen med Socialdemokratiet afviser regeringens planer om yderligere forhøjelser af pensionsalderen, end den forhøjelse til 68 år i 2030, som Folketinget allerede har vedtaget.

Kategori: Nyhedsfeed