Højesteret: Fejlbehandlede kan beholde erstatning

Publiceret 7. dec 2017

To patienter får lov at beholde en erstatning for fejlbehandling, selv om Region Syddanmark havde krævet pengene betalt tilbage. Det fastslår Højesteret i en principiel dom.

Sagen handler om to patienter, der blev tilkendt erstatning efter at have været udsat for fejlbehandling.

Region Syddanmark fik siden prøvet sagerne i by- og landsret, og her fik regionen medhold.

Men landets højeste retsinstans er kommet frem til et andet resultat.

Kategori: Nyhedsfeed