Skip to content

Konkurrencer

Følgende generelle betingelser er gældende for deltagelse i VLR´s konkurrencer online, on-air og på SMS:

Når en lytter har vundet i en konkurrence enten On Air, på en af radioens Facebook sider, eller via radioens hjemmesider, kan vedkommende der har vundet ikke vinder eller deltage i konkurrencer på de omtalte platforme i 4 uger.

Præmier, der ikke bliver tilsendt vinderen eller udleveret ved udtrækning skal afhentes på VLR, Bugattivej 8, 7100 Vejle eller hos Horsens Folkeblad, Søndergade 47, 8700 Horsens med fremvisning af gyldigt billed-ID. Såfremt det ikke er muligt at fremvise gyldigt ID kan præmien ikke udleveres.

Præmier, der bliver sendt med posten, er deltagerens eget ansvar. VLR står altså ikke med ansvaret for bortkomne gevinster.

Præmier, der ikke er afhentet senest 3 uger efter offentliggørelse af vinderen forbliver VLR´s ejendom.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte.

VLR forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen på Jyske Mediers platforme (radio, avis, internet, sociale medier)

VLR må eksponere deltagere i konkurrencer og events – navn og by. Ved deltagelse accepteres at ens navn kan bruges til promotion uden nogen form for vederlag.

Med mindre, at andet oplyses (eksempelvis SMS-konkurrencer) er deltagelsen i konkurrencer og events gratis.

Formålet med konkurrencer og events er underholdning og deltagerne kan derfor ikke efterfølgende rette krav mod VLR.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i konkurrencer og events er VLR´s ejendom og må ikke overgives til 3. mand med mindre dette aftales særskilt.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter.

Deltagelse i en konkurrence eller event kan begrænses til en specific form for tilmelding (eksempelvis Facebook eller vlr.dk)

Det er deltagerens eget ansvar at tilmeldingen kommer frem i rette tid. VLR kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske problemer.
Tilmeldinger modtaget efter sidste frist kan ikke komme i betragtning. Det er VLR alene der bestemmer om en tilmelding er kommet rettidigt og godkendes til deltagelse.

Såfremt en konkurrence eller event kræver at deltageren indgår i en bestemt rækkefølge forbeholder VLR sig ret til at fastsætte denne rækkefølge.

Ansatte; ægtefæller; samlever, barn, forældre eller søskende hos Jyske Medier kan ikke deltage i konkurrencer og events.

Ansatte; ægtefæller; samlever, barn, forældre eller søskende hos eventuel sponsor af en konkurrence eller en event kan ikke deltage i den pågældende begivenhed.

VLR forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer og events uden forudgående varsel.

VLR´s afgørelse i forbindelse med konkurrencer og events er endelig.

Ved deltagelse i alle former for konkurrencer og events arrangeret af VLR er man indforstået med konkurrencereglerne.

Evt. klager over konkurrencer og events skal sendes skriftligt til:

VLR
Att. Konkurrencer og Events
Bugattivej 8
7100 Vejle